Yhteishankintojen historiaa

Koskenkylän pienviljelijäyhdistyksen hankintarengas, lyhyt historiikki

Koskenkylän Pvy on perustettu vuonna 1928. Toiminnan alkuvuosina yhdistys järjesti maatalouteen liittyviä kursseja, retkiä ja perusti mm. sonniosuuskunnan. Varoja kerättiin jäsenmaksuilla ja tapahtumilla, joita olivat mm. orjahuutokauppa ja iltamat. Yhdistyksen toimintaan on kuulunut myös yhteisten laitteiden ja koneiden hankinta sekä jäsenten osallistuminen erilaisiin taitokilpailuihin.

”Miksi jokaisen täytyy ajaa omalla traktorilla ja tehdä peltotyöt omilla työkoneilla ja miksi jokainen ostaa tuotantopanoksensa erillään, emmekö voisi tehdä asioita yhdessä?”

Saarijärven seudulla toimi jo vuodesta 1965 Kalmarin maamiesseuran pyörittämä yhteishankintarengas. Kalmarin Maamiesseuran mallin innoittamana ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoiman Maatilojen yhteistyö ja lisätyövoima ‐hankkeen avittamana Saarijärven alueella käynnistettiin toinen yhteishankintarengas v. 2003. Yhteishankintarenkaat yhdistyivät vähitellen ja tällä hetkellä v. 2016 hankintayhteistyössä on mukana yli sata maatilaa Saarijärven‐Kannonkosken alueelta. Rengasta hallinnoi Koskenkylän Pienviljelijäyhdistys. Yhteishankinnan suurena työmyyränä ja kilpailuttajana on maatilayrittäjä Pekka Muittari.

Hankintarenkaassa lähdettiin aluksi liikkeelle postin kautta kulkevista kirjeistä, joissa tiedotettiin kulloinkin tilattavista tuotantopanoksista hintoineen. Seuraavassa vaiheessa tilauksista tiedotettiin ja tilaukset tehtiin joko sähköpostitse tai tekstiviestein. Nykyisin on käytössä sähköinen hankinta‐ ja viestintäkanava Hanetti, jonka kehitystyöstä vastaa saarijärveläinen ohjelmistoyritys Paja io.

Hanetin kautta toteutetaan kauppaliikkeiden kilpailuttaminen, jonka jälkeen hankintarenkaassa oleville yrittäjille avataan järjestelmään tuotantopanosten tilausmahdollisuus. Yrittäjille tiedotetaan avoinna olevista tilauksista sähköpostilla ja tekstiviestillä. Yrittäjät pääsevät järjestelmään omilla tunnuksilla, jonka jälkeen heillä on mahdollisuus tehdä tilaukset samalla tavalla kuin verkkokaupassa. Kun tilaus sulkeutuu, järjestelmästä saadaan taulukkomuodossa yrittäjien tilaukset yhteystietoineen ja tilausmäärineen. Valmis tilaus välitetään edelleen tarjouksen voittaneelle kauppaliikkeelle. Tuotantopanosten toimitukset tulevat joko suoraan tilalle tai sitten noutona alueen kauppaliikkeistä. Lisäksi joissakin tuotantopanoksissa hyödynnetään yhteispudotuspaikkoja, jotta rahti saadaan mahdollisimman alhaiseksi. Laskutus tapahtuu aina suoraan yrittäjän ja kaupan välillä, koska yhteishankintarenkaalla ei ole minkäänlaista halua eikä mahdollisuutta toimia pankkina.

Jo perinteinen yhteishankintarenkaan korsusaunailta kesä‐heinäkuun vaihteessa on yrittäjille odotettu ajatusten vaihtoilta. Silloin voidaan savusaunan lauteilla parantaa maailmaa ja keksiä uusia huimia ideoita maaseudun ja maatalouden kehittämiseen.

 

Hankintarengas_2012